Navigation Menu

TÌM HAY KHÔNG TÌM

Jesus nói: Tìm và ông sẽ thấy.
Phật nói: Đừng tìm, bằng không ông sẽ lỡ.
Jesus nói: Hỏi và nó sẽ được trao cho ông.
Phật nói: Đừng hỏi, bằng không nó sẽ không bao giờ được trao cho ông đâu.
Jesus nói: Gõ cửa và cửa sẽ được mở ra.
Phật nói: Đợi... nhìn... cửa không đóng chút nào đâu. Nếu ông gõ, chính việc gõ của ông chỉ ra rằng ông đang gõ vào đâu đó khác - lên tường - bởi vì cửa bao giờ cũng mở.Vậy ai đúng? Jesus chứng ngộ cũng như Phật - bởi vì không có vấn đề chứng ngộ nhiều hơn hay chứng ngộ ít hơn. Nhưng thế thì sao có khác biệt này?

Khác biệt nằm ở đối tượng nghe Jesus nói và đối tượng nghe Phật nói. Jesus nói cho những người còn chưa điểm đạo, chưa được điểm tới những điều huyền bí của cuộc sống. Phật nói cho một nhóm người hoàn toàn khác, những người đã được điểm đạo, những người lão luyện, những người có thể hiểu được điều ngược đời, những điều huyền bí.

(Osho)

0 comments:

Follow @ Me